วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

[แปล] How do I live without you

How do I get through one night without you
ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณ
If I had to live without you
ถ้าฉันยังต้องอยู่โดยไม่มีคุณ
What kind of life would that be
ชีวิตอย่างนั้นจะเป็นยังไง
Oh I, I need you in my arms
โอ้ ฉัน, ฉันต้องการให้คุณอยู่ในอ้อมแขนของฉัน
Need you to hold
ต้องการจะกอดคุณไว้
You're my world, my heart, my soul
คุณคือโลกของฉัน,หัวใจของฉัน,วิญญาณของฉัน


If you ever leave
หากคุณเคยทิ้งไป
Baby you would take away everything good in my life
ที่รักคุณได้เอาสิ่งที่ดี่ทุกอย่างในชีวิตฉันไปด้วย
And tell me now
และตอนนี้บอกฉันหน่อย

How do I live without you
ฉันจะอยู่ยังไงโดยไม่มีคุณ
I want to know
ฉันอยากรู้
How do I breathe without you
ฉันจะหายใจยังไงโดยไม่มีคุณ
If you ever go
หากคุณเคยจากไป
How do I ever, ever survive
ฉันจะชินได้ยังไง,ชินกับการมีชีวิต
How do I
ฉันจะ....ยังไง
How do I
ฉันจะ....ยังไง
Oh, how do I live
โอ้,ฉันจะอยู่ยังไง


Without you, there'd be no sun in my sky
ไม่มีคุณ,ที่นั่นจะไม่มีพระอาทิตย์บนท้องฟ้าของฉัน
There would be no love in my life
ที่นั่นจะไม่มีรักในชีวิตของฉัน
There'd be no world left for me
ที่นั่นจะไม่มีโลกที่ต้องการฉัน
And I, oh Baby, I don't know what I would do
และฉัน,โอ้ ที่รัก,ฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำอะไร
I'd be lost if I lost you
ฉันจะตายถ้าฉันขาดคุณ

1 ความคิดเห็น: